25 marca 2013

Ze stresem za pan brat - cz. 1

Sytuacje trudne pojawiające się w naszym życiu, często związane z utratą pracy czy jej dłuższym poszukiwaniem, mogą wywołać wiele negatywnych emocji. Trapiący nas stres wiąże się z przeżywaniem silnych napięć. Wydaje się, że stresu nie można uniknąć, ale można nauczyć się skutecznie z nim walczyć, tak aby był jak najmniejszym obciążeniem.
Przyczyn stresu możemy się doszukiwać w różnych sytuacjach, relacjach międzyludzkich, złej organizacji naszego życia czy wielu, wielu innych. Stres pojawia się w wyniku obaw, lęków i strachu przed czymś nowym, co jest dla nas nieznane. Czasem bywa tak, że nasze nastawienie do nowości bywa z góry pesymistyczne, w związku z tym i stresujące.
Stres wypływa na naszą aktywność, albo ją pobudza, albo hamuje. Eustres mobilizuje do działania, dystres natomiast  jest formą stresu negatywnego, który może prowadzić do wyczerpania organizmu.
O stresie można czytać i pisać wiele. Każdy organizm reaguje bardzo różnie w sytuacji stresu. Tracąc harmonię zależy nam, aby jak najszybciej do niej powrócić. I tylko pewne działanie naprawcze może na to pozwolić. O tych działaniach kolejnym razem - z tego miejsca serdecznie zapraszam:)
 
 
Polecam:

2 komentarze: