12 marca 2013

Z Europassem po pracę do Europy

Europass od kuchni
Bardzo często spotykam się w różnych źródłach z najprostszym tłumaczeniem, czym jest Eurpass? Otóż - nazywany jest europejskim CV. I w zasadzie nie jest to błędne tłumaczenie. Należy jednak pamiętać, że to nie wszystko, co dotyczy tego dokumentu.
Europass jest dokumentem mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w jasny i jednolity sposób na terenie krajów Unii Europejskiej. Jest to rodzaj dokumentów standaryzowanych, które przygotować możemy sami, bądź wydawane są przez instytucje do tego celu powołane.
Europass składa się z następujących dokumentów:
  • Curriculum Vitae
  • Paszport językowy - polega na samoocenie umiejętności językowych,
  • Mobilność - zawiera informacje na temat kwalifikacji nabytych w innych krajach europejskich,
  • Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - zawiera informacje na temat kwalifikacji nabytych w procesie kształcenia zawodowego. Jest to rodzaj uzupełnienia informacji zawartych w dyplomie mający na celu ułatwiać ich lepsze zrozumienie,
  • Suplement do dyplomu - jw. Różnicą jest tutaj fakt ukończenia przez posiadacza suplementu studiów wyższych.

Fragment wzoru polskiego Europassu
(www.europass.cedefop.europa.eu)

Polecam:
Europass - FRSE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz