13 grudnia 2012

Cz. 11 - Profesjonalne CV - inne elementy CV

To już ostatnia część z cyklu "Profesjonalne CV". Jednakże jest to dość ważny temat, więc z pewnością będę do niego wracać. Wspomnę jeszcze o kilku elementach, ale o tym wkrótce. Z tego miejsca - zapraszam serdecznie do lektury :)
Dziś chciałam wspomnieć o dwóch finalnych punktach CV: mianowicie o referencjach i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Referencje - świadectwo jakości naszej pracy
Pracodawca w sytuacji zakończenia z nami współpracy, według Kodeksu Pracy, powinien przygotować nam świadectwo pracy. Niestety, ten dokument, nie mówi o tym, jakim byliśmy pracownikiem. Określają to referencje, które są świadectwem jakości wykonywanej przez nas pracy. Ważne jest, aby samemu o nie poprosić pracodawcę, bo nie są dokumentem obowiązkowych dla naszego przełożonego. I tutaj uwaga: prosimy o referencje, które będą mówiły o nas pozytywnie! Bo tylko tak chcemy się pokazywać przyszłym, potencjalnym pracodawcom.
Dokument ten jest ciekawym załącznikiem do dokumentów aplikacyjnych. Obrazuje przyszłemu pracodawcy jaką opinię na nasz temat mieli poprzedni pracodawcy, jak radziliśmy sobie w różnych sytuacjach zawodowych i czy rzetelnie wywiązywaliśmy się z powierzonych nam obowiązków. Referencje mogą mieć formę pisemną lub ustną. W przypadku ustnych referencji, w naszym CV podajemy dane kontaktowe osoby, która mogłaby ich udzielić. Jednakże należy pamiętać, żeby dana osoba wyraziła na to zgodę.
Fragment wzoru CV
(moja własna twórczość)

Ochrona danych osobowych - wyrazić czy też nie?
Zgodnie z przepisami prawnymi, każdy pracodawca musi posiadać naszą zgodę na przetwarzanie przesłanej aplikacji. Taką zgodę należy podpisać własnoręcznym podpisem (lub wyróżnić inną czcionką w przypadku elektronicznej aplikacji). Dokumenty bez klauzuli o ochronie danych oraz brak podpisu pod nią mogą zdyskwalifikować kandydata już na starcie.
Taka klauzula mniej więcej brzmi tak:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.09.1997 (Dz. Ust. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm."
Zwracamy tutaj uwagę, że zgoda, którą wyrażamy, powinna mieć określony cel i najlepiej miejsce składania. Celem jest udział w procesie rekrutacji, natomiast miejscem firma, do której aplikujemy.
Może zdarzyć się, że pracodawca prosi o zamieszczenie oświadczenia według wzoru panującego w jego firmie. Wówczas korzystamy z tej regułki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz