9 listopada 2012

Cz. 3 - Profesjonalne CV - dane personalne

Wzorów CV jest masę. W internecie znajdziemy ogrom różnych form - kolorowych, czarno-białych, mniej lub bardziej twórczych. Gdyby zacząć analizować owe dokumenty okazałoby się, że posiadają pewne wspólne cechy. Pomimo, że nie ma jednolitego wzorca CV, istnieją pewne elementy, które odnajdziemy wszędzie. Są to na przykład dane osobowe. Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć dlaczego zamieszczamy je w CV;)

Podstawowymi danymi są:
  • imię i nazwisko -  pracodawca zwyczajnie musi wiedzieć z kim ma do czynienia, to nie podlega dyskusji. Zdarza się, że niektóre osoby podają w CV drugie imię - tutaj wychodzę z założenia, że jeśli faktycznie używamy dwóch imion, można je podać, w innym przypadku większego znaczenia to nie ma.
  • data urodzenia - odwieczny problem w CV. Ujmę to tak: pracodawca przede wszystkim powinien oceniać nas pod względem zdobytego doświadczenia i posiadanych umiejętności, rzeczywistość jednak pokazuje zupełnie inny obraz. Konstytucja naszego państwa, jak również sam Kodeks Pracy zabraniają dyskryminacji kogokolwiek z powodu czegokolwiek. Natomiast wspomniany Kodeks Pracy (art. 22 1) mówi, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. daty urodzenia. Skoro jest akt prawny pozwalający na zapytanie o takie dane, data urodzenia jednak powinna znaleźć się w naszym CV. Nie ma natomiast większego znaczenia, gdzie się urodziliśmy.
  • adres zamieszkania - w literaturze spotkałam się z różnym patrzeniem na ten punkt: jedne książki podają, że podajemy cały adres, inne natomiast wskazują, że wystarczy podać jedynie miejsce zamieszkania. Myślę, że nie zaszkodzi podać cały adres. Jednak decyzję o jego podaniu każdy może podjąć sam.
  • numer telefonu - chyba najważniejszy element danych osobowych. Podajemy numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego - najlepiej takiego, pod którym jesteśmy najczęściej uchwytni. Pamiętajmy również, że częste zmienianie numeru telefonu komórkowego nie sprzyja łatwemu kontaktowi. Pracodawcy rekrutując pracowników czasem odzywają się po kilku miesiącach, jeśli w tym czasie zmienimy numer, sami blokujemy sobie łatwą komunikację na linii pracodawca-przyszły pracownik.
  • adres e-mail - przede wszystkim stawiamy na profesjonalny identyfikator (nick). Nie ma mowy o żadnych żabkach, słoneczkach, czarodziejach, misiach, itp. Profesjonalny identyfikator to na przykład nasze imię i nazwisko czy samo nazwisko (np. annanowak@op.pl, jola_k@op.pl, marcin1980@wp.pl, itp.). Istotne jest również to, żeby sprawdzać skrzynkę mailową nawet kilka razy dziennie. Jaki ma sens podawanie adresu e-mail, jeśli sprawdzamy go okazyjnie?
  • inne - punkt danych personalnych może zawierać inne elementy, takie jak: obywatelstwo, stan zdrowia, stan rodzinny. Osobiście uważam, że są to dane, które nie powinny znaleźć się w naszym CV, nie ma zwyczajnie takiej potrzeby. Są dwie sytuacje, w których możemy je dodać. Pierwsza - mamy taki kaprys i jest to nam potrzebne do szczęścia. Dwa - jeśli pracodawca wymaga takich danych w ofercie pracy. Czasem oferty pracy są przeznaczone dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, w związku z czym podanie tego faktu w punkcie stan zdrowia jest tak jakby celowe. Tak samo, jak aplikując na stanowisko urzędnicze, ustawa określa obywatelstwo kandydata - wtedy podanie tej danej jest uzasadnione. Stan rodzinny może być problemowy dla pracodawcy, jeśli takie informacje podaje np. młoda mama lub młoda dziewczyna, która w oczach pracodawcy może zaraz zajść w ciążę. Zupełnie nie ma sensu pisać tej informacji, jeśli mamy dorosłe dzieci. Podobnie jest ze stanem cywilnym. Wyznaję zasadę, że nie ma sensu "zaśmiecać" naszego CV zbędnymi elementami, a te według mnie takie właśnie są.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz