24 września 2013

Bariery w poszukiwaniu zatrudnienia

Poszukując pracy należy uświadomić sobie, że istnieją pewne indywidualne czynniki determinujące odniesienie sukcesu w tej dziedzinie. Są to czynniki ułatwiające lub utrudniające zdobycie zatrudnienia. Dziś przyjrzymy się tym drugim. Jedne z barier będą wymagały od nas większego zaangażowania w sam proces poszukiwania pracy, większej własnej aktywności, inne zaś autorefleksji, rozwoju własnych umiejętności czy dbania o rozwój kompetencji społecznych, aby móc funkcjonować na rynku pracy i nabyć ogłady w relacjach międzyludzkich.
 
 
Bariery zewnętrzne i wewnętrzne - czy mamy na nie wpływ?

Bariery wewnętrzne - najprościej mówiąc - są to bariery, które pojawiają się wewnątrz kandydata do pracy i nie pozwalają mu dopasować się do wymogów rynku pracy. Ponieważ występują po stronie kandydata do pracy - tylko od jego starań zależy, w jaki sposób je pokona.
Bariery pojawiające się po stronie rynku pracy zdefiniujemy jako bariery zewnętrzne.
 
 
 
Przykłady barier wewnętrznych mogą dotyczyć między innymi:
 • małego zaangażowania w proces poszukiwania pracy oraz brak wiedzy na temat rynku pracy
 • wieku (w zależności od grupy wiekowej: osoby młode w tej kategorii spotykają się z wytykaniem im małego doświadczenia zawodowego, natomiast osoby dojrzałe spotykają się z argumentami pracodawcy typu: złe nawyki, powolność w działaniu, brak kreatywności, itp.)
 • duża nieśmiałość w kontaktach z innymi, w tym przypadku z pracodawcami
 • stres przez rozmową kwalifikacyjną
 • brak dostatecznie dobrej autoprezentacji, zarówno w formie werbalnej , jak i niewerbalnej
 • brak kwalifikacji lub niedostateczne kwalifikacji.
 
Bariery zewnętrzne to na przykład:
 • jakość i liczba ofert pracy
 • wysokie wymagania pracodawców, co do posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności
 • spora konkurencja na rynku pracy
 • niewiarygodność pracodawców (np. brak spójności pomiędzy deklaracjami pracodawcy co do umów i wynagrodzenia, a stanem faktycznym w momencie samego zatrudnienia)
 • wykonywanie zawodu tzw. "ginącego" (na którego nie ma zapotrzebowania na rynku pracy)
 • miejsce pracy poza miejscem zamieszkania, a co za tym idzie ograniczona mobilność
 • brak rzetelnych informacji o firmach (w tym baz danych), w szczególności na lokalnych rynkach pracy.
 
 
Zarówno bariery zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w ostatecznym rozrachunku, są "naszymi" barierami, bo tylko my jesteśmy w stanie się z nimi uporać. Kolejnym razem postaram się przedstawić przykłady rozwiązania przedstawionych powyżej barier. Zapraszam:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz