29 stycznia 2017

Badanie predyspozycji zawodowych

Badanie predyspozycji zawodowych to jedno z podstawowych zadań doradcy zawodowego. 

Dla kogo badanie predyspozycji zawodowych?
Przede wszystkim dla osób potrzebujących określić takie predyspozycje. Najczęściej z testów tego typu korzystają osoby młode, stojące przed wyborem własnej drogi rozwoju zawodowego czy stojące przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Z badań testowych korzystają również osoby, które potrzebują utwierdzić się w przekonaniu, że podążają właściwą drogą zawodową. Czasem są to osoby doświadczone zawodowo, które ze względu na pewne bariery, zmuszone są do przekwalifikowania. Wówczas określenie ich predyspozycji zawodowych może okazać się pomocne w wyborze nowej ścieżki zawodowej.

Różnorakie testy predyspozycji zawodowych, z których korzystam jako doradca zawodowy w swojej pracy, to m.in.:
  • KZZ - Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - to narzędzie badające zainteresowania zawodowe. Zostało stworzone na potrzeby Ministerstwa Pracy i jest dostępne jest głównie w Urzędach Pracy. Test bada zainteresowania w 11 skalach: artystycznej, badawczej, handlowej, komunikacyjnej, konwencjonalnej, mechanicznej, opiekuńczej, perswazyjnej, przedsiębiorczej, realistycznej i społecznej.
  • WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji. Test bada również preferowane przez osobę badaną warunki zatrudnienia oraz przedstawia proponowane zawody. Bada w 7 podstawowych skalach: językowej, matematyczno-logicznej, praktyczno-estetycznej, praktyczno-technicznej, usługowo-opiekuńczej, kierowniczo-organizacyjnej i biologicznej.
  • Obrazkowy Test Zawodów Achtnicha - jest to metoda badania skłonności zawodowych pozwalająca na rozpoznanie charakteru zawodowego osoby  i przewidzenie optymalnego stylu jej aktywności zawodowej na rynku pracy. Badanie testowe wskazuje potencjalne zawodowy czy wykonywane czynności, będące skłonnościami zawodowymi osoby badanej. 
Niezależnie od tego, jaki test predyspozycji zawodowych wykonujemy, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, nie jest on wyrocznią. Ma stać się inspiracją do własnej zmiany, motywacją do dalszych działań. Wyniki testowe powinny być również rzetelnie omówione z doradcą zawodowym, który wyjaśni zależności pomiędzy poszczególnymi wynikami. Niemniej jednak, warto poddawać się takim badaniom, bo czasem potrafią zmienić wiele w naszym życiu zawodowym na dobre.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz